Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers

Cursus Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 het wetsvoorstel ‘Normalisering rechtspositie ambtenaren’ aangenomen. De normalisering heeft ingrijpende gevolgen voor ambtenarenwerkgevers. U kunt zich niet vroeg genoeg voorbereiden op alle veranderingen. Schrijf u daarom in voor onze cursus Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers. Tijdens deze cursus laten we zien wat er verandert en wat de Normalisering voor uw organisatie betekent.

Waaruit bestaat de cursus Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers?

Tijdens deze cursus besteden we onder andere aandacht aan de volgende vragen en onderwerpen:

 • De arbeidsovereenkomst. Wat is een arbeidsovereenkomst, wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst en hoe wordt dat beoordeeld?
 • De ‘levensloop’ van een arbeidsovereenkomst: van sollicitatie, via het aangaan en het verloop van de arbeidsovereenkomst, naar ontslag. Zo besteden we aandacht aan het feit dat straks geen bezwaar en beroep mogelijk is tegen de afwijzing van een sollicitant. Maar wat kan een sollicitant dan wel? Welke zaken moet u perse schriftelijk in de arbeidsovereenkomst vastleggen? En wat zijn de valkuilen bij dossiervorming?
 • De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. We zetten de tijdelijke arbeidsovereenkomst af tegen de tijdelijke ambtelijke aanstelling. Uiteraard behandelen we de inhoudelijke aspecten van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
 • De proeftijd. Wat is het verschil met de ambtelijke aanstelling bij wijze van proef? Wat houdt de proeftijdbepaling in het arbeidsrecht in? Wat kunt u afspreken over de proeftijd?
 • De beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hoe kunt u een arbeidsovereenkomst beëindigen? Bij dit onderdeel komt het ontslagstelsel aan de orde, worden de verschillende “ontslagroutes” besproken en krijgt u informatie over de ontslagvergoedingen;
 • Tot slot komen enkele specifieke onderwerpen als de aanzegplicht, overgang van onderneming en de minnelijke regeling aan de orde. Hoe zijn deze onderwerpen in het arbeidsrecht geregeld?

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is geschikt voor juristen, HRM-medewerkers en P&O-adviseurs die werkzaam zijn binnen de overheid op het terrein van het ambtenarenrecht en zich gedegen willen voorbereiden op de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Duur van de cursus

De cursus duurt 1 dag.

De kosten van de cursus

De kosten voor deze cursus bedragen € 590. Hierover betaalt u geen btw.

Waar en wanneer?

De eerstvolgende cursus wordt gegeven op 21 maart in Utrecht. Wilt u een op maat gemaakte cursus Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers? Neem dan contact op. Samen met u kunnen we bespreken waar en wanneer u deze cursus wilt volgen en wie zich kan aanmelden. We kunnen deze cursus op locatie geven. Wilt u met meerdere organisaties gezamenlijk de cursus volgen? Dat kan natuurlijk ook.

Over de Capra Academie

De Capra Academie is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO). In dit register staan onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Dat betekent dat de opleidingen van de Capra Academie voldoen aan de kwaliteitseisen en dat levert u als voordeel op dat u geen btw betaalt over de kosten van de opleiding.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Monique Jansen. U kunt zich aanmelden met het inschrijvingsformulier dat u hieronder vindt.

Monique Janssen

Monique Jansen

073 – 613 13 45
Stuur een mail

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Jansen.

Monique Janssen

Monique Jansen

073 – 613 13 45
Stuur een mail

Inschrijven


  Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers

   

  Persoonsgegevens

  Geslacht ManVrouw

  Adresgegevens

  Factuuradres (invullen indien afwijkend)

  Het minimum aantal deelnemers voor een cursus bedraagt 10 en het maximum aantal deelnemers bedraagt 20. Capra Advocaten neemt contact met u op wanneer sprake is van onder- of overinschrijving.

   

  De velden met een * zijn noodzakelijk voor een goede verwerking van het formulier

   Geslacht ManVrouw