Cursus Normaliseren kun je leren

Hoe bereidt u zich voor op de invoering van de Wnra?

Het is natuurlijk van belang om u hier goed op voor te bereiden. Maar op dit moment gaat de meeste aandacht uit naar het proces daar naartoe. Hoe kunt u de Wnra succesvol implementeren? De training staat in het teken van deze transitie.

Tijdens de bijeenkomst van een dagdeel wordt besproken hoe de deelnemers de transitie naar de Wnra zo goed en soepel mogelijk kunnen laten verlopen en wat daarbij beslist niet mag worden vergeten.

Inhoud van de cursus

De volgende zaken zullen (onder andere) aan de orde komen:

  • Korte introductie in het civiele arbeidsrecht;
  • Op het moment dat de Wnra in werking treedt, zal de ambtelijke aanstelling van rechtswege worden omgezet in een arbeidsovereenkomst. Is het verstandig om, voordat de Wnra in werking treedt, schriftelijke arbeidsovereenkomsten te sluiten met de medewerkers? Wat mag in zo’n overeenkomst niet ontbreken?
  • Wat als de medewerker weigert te tekenen?
  • Zijn de interne regelingen “Wnra-proof”?
  • Moeten er nieuwe regelingen worden ingevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van integriteit?
  • Zijn de interne processen en procedures “Wnra-proof”?
  • Hoe kunnen de medewerkers worden ‘meegenomen’ in de transitie?

Na afloop van de bijeenkomst heeft u een helder overzicht van wat er gaat veranderen en van de stappen die gezet moeten worden om één en ander succesvol te implementeren.

Voor wie?

De cursus is geschikt voor medewerkers P&O en juristen die werkzaam zijn binnen de overheid op het terrein van het ambtenarenrecht en die zich willen voorbereiden op de invoering van de Wnra in 2020.

Kosten en cursusmateriaal

De kosten voor de cursus Normaliseren kun je leren bedragen €295. Hierover betaalt u geen btw omdat de Capra Academie een CRKBO-geregistreerde instelling is. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

U ontvangt het cursusmateriaal digitaal.

Duur

De cursus duurt 1 dagdeel.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Monique Jansen. Eventueel kunnen we deze cursus ook op maat voor u verzorgen.

Monique Janssen

Monique Jansen

073 – 613 13 45
Stuur een mail

Meer informatie

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Monique Jansen. Eventueel kunnen we deze cursus ook op maat voor u verzorgen.

Monique Janssen

Monique Jansen

073 – 613 13 45
Stuur een mail

Inschrijven

Cursus Normaliseren kun je leren

 

Persoonsgegevens

Geslacht ManVrouw

Adresgegevens

Factuuradres (invullen indien afwijkend)

Het minimum aantal deelnemers voor een cursus bedraagt 10 en het maximum aantal deelnemers bedraagt 20. Capra Advocaten neemt contact met u op wanneer sprake is van onder- of overinschrijving.

 

De velden met een * zijn noodzakelijk voor een goede verwerking van het formulier

Geslacht ManVrouw